The National Youth Council, which is an independent organisation representing Maltese and Gozitan Youth organisations and unorganised youth, is inviting applications for the service of Youth Support Officer within the Council.


1. The duties and responsibilities of the Youth Support Officer will be as follows:

  • Support the Council’s mission to provide a national forum for youths and youth organisations in Malta and Gozo to effectively develop, promote and advocate youth initiatives and policy making in the youth field;
  • Liaise and cooperate with the relevant Ministries, entities, youth organisations, NGOs and other stakeholders;
  • Provide management and administrative support in planning, organising and undertaking projects, initiatives and events;
  • Attend and minute all Council meetings; Ensure that appropriate administrative processes and procedures are in place as regards Council records, correspondence, equipment, materials and finance;
  • Liaise and cooperate with Aġenzija Żgħażagħ and help support the implementation of the National Youth Policy – Towards 2020 in Malta and Gozo;
  • Carry out such appropriate and job-related duties as determined by the Council from time to time.


2. The candidate should have:
Good verbal and written communication skills – including IT skills – in both Maltese and English; Good people and management/administrative skills;
Experience in EU funded projects.

3. Effective leadership and motivational skills.
The candidate should, ideally, hold a diploma/degree in Youth and Community Studies. Holders of a qualification in Management, Human Resources, European Studies, Social or Public Policy and other qualifications might also be considered.


4. Candidates will ideally have experience within youth organisations.


5. The successful candidate will be offered a one-year contract agreement with the National Youth Council.

6. Working hours will be between 10 to 20 hours per week. The applicable rate of remuneration is €12.50 if the selected candidate has a degree or higher and €10.50 if the candidate has a lower qualification. The selected applicant will be required to work beyond office hours and during weekends depending on the needs of the Council. He/she might also be required to attend meetings on behalf of the Council and to travel abroad.

7. Copies of qualifications must be attached to the application along with a police conduct certificate.

8. Original certificates and testimonials are to be submitted for verification at the interview.

9. Eligible candidates will be interviewed by a selection board to assess their suitability for the post.

10. Applications, together with a covering letter and summary of qualifications and experience in the European Curriculum Vitae format, must be received by email to (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) by not later than noon on Tuesday, 7th August, 2018.

Late applications will not be considered. Further information can be obtained by email to (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

One of KNZ's aims in this year’s work plan is to focus more on sustainable development goals (SDGs), both on a national and international level. During the past few months, KNZ formally applied to become a member of SDSN Youth. SDSN Youth is a network of youth organizations around the world that work on SDG implementation and fosters a communication channel for good practices. Its main aim is to empower youth globally to create sustainable solutions. We are proud to have met all criteria to be accepted as a member in this organisation.

Din kienet il-kwistjoni prinċipali li ħarġet mid-diskussjoni pubblika li saret illum f’Għawdex mal-Ewroparlamentari Roberta Metsola (PPE, MT) u Alfred Sant (S&D, MT), ir-rappreżentant tal-KNŻ għal Għawdex William Vella u l-President tal-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija Joe Grech, li fiha pparteċipaw żgħażagħ, studenti u ħaddiema Maltin u Għawdxin.

Waqt li ħafna vuċijiet ilmentaw in-nuqqas t’opportunitaijiet ta’ edukazzjoni, taħriġ, u xogħol f’Għawdex li qed iwasslu għal brain drain, saret enfasi wkoll fuq il-bżonn ta’ bidla tal-mentalità mifruxa f’Għawdex illi minħabba nuqqas ta’ qbil fuq soluzzjonijiet ma jittehdux deċiżjonijiet. William Vella spjega kif “hemm bżonn ta’ vuċi kollettiva u soda fost l-Għawdxin sabiex dan in-nuqqas ta’ qbil ma jibqax iwassal sabiex ma jinstabux soluzzjonijiet għar-realitajiet attwali”.

Għal dan il-għan saret hafna enfasi fuq in-neċessità ta’ kumitat reġjonali Għawdxi. L-Ewroparlamentari Alfred Sant tkellem dwar “l-bżonn li kunsill reġjonali ghal Għawdex jittiehed b’serjeta ikbar u jingħata aktar hsieb u attenzjoni biex l-istrutturi reġjonali f’Għawdex mhux biss jitwaqqfu imma jirrispondu aktar ghall-bżonnijiet taċ-ċittadini Ghawdxin.” Qal dan ukoll fil-kuntest tad-diskussjoni fil-livell ta’ Unjoni Ewropea illi l-gżejjer jibdew jitqiesu differenti mir-reġjuni oħra Ewropej sabiex il-bżonnijiet speċifiċi tagħhom ikunu indirizzati.

Il-parteċipanti qajmu ukoll il-proposta tar-rikonoxximent ta’ Għawdex bħala reġjun fil-kostituzzjoni Maltija, li sabet l-appoġġ sħiħ tal-Ewroparlamentari Roberta Metsola. L-ewroparlamentari Alfred Sant irrefera għall-eżempju ta’ Malta indipendenti biex jispjega kif ir-reġjonalità hija kwistjoni ta’ governanza li b’kontroll iktar dirett twassal ghal iktar progress.

Matul id-diskussjoni kien hemm qbil dwar il-bżonn ta’ viżjoni ħolistika għal Għawdex għal tul ta’ snin li tiżgura firxa ta’ soluzzjonijiet li jvarjaw minn opportunitajiet għall-istudenti, għall- faċilitazzjoni tal-investiment u l-ħolqien ta’ varjetà ikbar t’impjiegi. Din ġiet meqjusa bħala s-soluzzjoni għal kwistjonijiet li tqajmu, bħal pagi inqas f’Għawdex minn dawk f’Malta, nuqqas t’opportunitajiet f’setturi barra mit-turiżmu, li huwa staġjonali, u li twassal li jkun hemm f’Għawdex wkoll setturi innovattivi bħas-servizzi finanzjarji u fil-blockchain.

“Tajjeb ukoll li l-Għawdex ikun inkluż f’setturi innovattivi bħal blockchain”, emfasizza dan l-Ewroparlamentari Alfred Sant, “madanakollu importanti ħafna illi ma nitraskurawx setturi tradizzjonali bħall-biedja u nindirizzaw għalfejn l-art disponibbli għall-biedja qiegħda tonqos allavolja l-art teżisti.” Semma wkoll proġett ta’ riċerka tal-Unjoni Ewropea li sar fuq talba tal-MPE li qed jesplora l-enerġija rinnovabbli li twassal għall-awtosuffiċjenza fl-energija u ambjent nadif fil-gżejjer, li minnha jista’ jibbenefika wkoll Għawdex.

Tqajmu wkoll kwistjonijiet ta’ diffikultaijiet li jaffaċċjaw l-istudenti Għawdxin, bħal kirjiet bla rażan, transport pubbliku, u nuqqas t’aċċessibilita lejn Malta. Il-parteċipanti kienu wkoll mħeġġa mill-MPE sabiex jagħmlu pressjoni pubblika fuq il-gvern għal bini ta’ residenzi għall-istudenti Għawdxin f’Malta.

Iż-żgħażagħ Għawdxin preżenti saqsew lill-Ewroparlamentari kif jista’ jinżamm il-kuntatt magħhom u kif il-MPE jirrispondu lill-poplu apparti fi żmien l-elezzjoni. Il-MPE għafsu fuq l-importanza tad-djalogu kontinwu u l-involviment dirett tal-Għawdxin fi gruppi tas-soċjeta ċivili. “L-Ewroparlamentari Maltin huma obbligati iżuru t-tlettax-il distrett elettorali”, qalet il-MPE Roberta Metsola, “nistgħu nagħmlu iktar, inkluż li naqsmu l-ħidma parlamentari ahjar sabiex pereżempju jkollna membru Malti fil-Kunsill tal-Iżvilupp Reġjonali, minflok ma nibqgħu konċentrati fuq ftit kumitati.”

Joe Grech għafas fuq l-importanza li ż-zgħażagħ jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej 2019 biex jassiguraw il-futur tagħhom fl-Ewropa illi l-Għawdxin huma parti minnha.

Fil-ftuħ tad-diskussjoni, l-Aġent Kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta Anna Zammit Vella qalet illi kwasi 40% taż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin bejn it-18 u l-24 sena ma vvutawx fl-elezzjonijiet Ewropej fl-2014.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta

Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ

Malti / English

Stqarrija Stampa 02.07.2018

Iktar kmieni llum rappreżentanti mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ) iltaqgħu l-Ministru tas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon f'laqgħa kordjali biex flimkien iddiskutejna l-proposta tal-Kunsill biex iż-żgħażagħ taħt it-18-il sena li jaħdmu jkollhom l-bolla li jħallsu miżjuda mal-kontribuzzjoni neċessarja għall-pensjoni.

Fil-laqgħa ġiet diskussa wkoll il-possibilità li jidħlu fis-seħħ sistema ta' credits fejn jidħlu bollol għal dawk iż-żgħażagħ li jibqgħu jistudjaw wara l-edukazzjoni obbligatorja.

Il-Ministru Falzon qal li se jkun qed jevalwa l-proposti tagħna.

 

****


Press Release 02.07.2018

Earlier today the National Youth Council (KNŻ) had a cordial meeting with Minister of Social Solidarity Michael Falzon in order to discuss a proposal being put forward by the Council.  This proposal is aimed to ensure that all workers under the age of 18 who pay social security, get a social security contribution towards the amount of work years necessary for them to be eligible to receive their pension.

The possibility of a credit system on social security contribution for all those who keep on studying past obligatory education was also discussed.

The Minister said that our proposals shall be evaluated

Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ and the European Parliament Office in Malta have teamed up to organise ‘Creating Your Europe’, a public discussion about Gozo’s future in the EU with MEPs Roberta Metsola and Alfred Sant. This discussion will provide Gozitan youths the opportunity to discuss their concerns on tangible issues such as transport, accessibility, the job market and education.

‘Creating Your Own Europe’ will be held on Saturday, the 14th July at Hotel Calypso in Marsalforn, Gozo from 10:30am till 12:30pm. Panel members will include MEPs Roberta Metsola (EPP) and Alfred Sant (S&D), Dr. William Vella (on behalf of KNZ) and Joe Grech from the Gozo Business Chamber. 

Kindly book your place by sending an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Hurry up, limited seats available! 

The discussion will be followed by a reception.

Press Release 13.06.2018

The National Youth Council strives to represent all youth on the Maltese Islands. As a council, we also strive to make youth aware of the various opportunities they may benefit from. We would like to welcome the initiative ‘DiscoverEU’, an initiative which we believe should be brought to the youth's attention.

This initiative by the European Union is giving the possibility to young people to receive a travel pass for this summer.
In order to be eligible for this scheme, one has to be 18 years of age (Born between 2nd July 1999 and 1st July 2000 both dates included) and
has to be a national of one of the 28 Member States. You need to plan your travel between 9th July and 30 September 2018 and plan to travel between 1 and up to 30 days. The scheme allows you to travel from one up to 4 country destinations within the EU.

If you are interested in this scheme, you will need to apply online on the links provided. Finally, you need to be willing to become a DiscoverEU Ambassador.

As a Council we think that this initiative by the European Union is an excellent opportunity for youth to savour and truly realise the benefits of freedom of movement within the European Union.
We encourage youth that are eligible for this scheme and have not planned their holidays to consider applying.

If you have got any queries, do not hesitate to get in touch with us.

External link: http://europa.eu/youth/discovereu_en

Follow Us Social networks