Press Statement 03.06.2018

While celebrating World Bike Day, KNŻ would like to express its solidarity in relation to recent accidents. Efforts to reduce traffic and personal car use by promoting different modes of transport are futile if the correct safety precautions are not in place. In the past, KNZ has worked on Budget Proposals, discussions in the National Youth Parliament and other methods to call for the necessary measures to be taken. In light of the proposal to renew Malta's roads within the coming years, we call on the relevant authorities to see that better and safer cycle lanes for roads are in place to be shared by all.

The National Youth Council (KNŻ) in collaboration with the European Youth Forum has submitted a report as part of the Universal Periodic Review held by the UN's Human Rights Council on Malta.

The Universal Periodic Review is a a process which involves the periodic review of the human rights records of the United Nations' Member States.

The National Youth Council along with the European Youth Forum have put forward recommendations on primarily three topics; sexual health, mental health and accessibility to rights.

The Council has recommended that with regards to sexual health, there should be a standardised, holistic national policy on sexual education which is both formal and non-formal. The Council has also recommended more investment in sexual health clinics and services as well as facilitating free self-testing.

With regards to Mental Health, the Council has recommended that the mental health services should be integrated in the mainstream hospitals so as to avoid isolation and tackle the issue in a holistic manner. A call for standardised guidelines concerning primary, secondary and tertiary education was made. As well as a call for further awareness on the provision of services in all levels with the educational system.

With regards to the accessibility to rights; the Council and Youth Forum have recommended that an independent human rights institution is established as well as the establishment of a Commission on Youth Rights within the Ombudsman Office is taken into consideration. Finally the Council and European Youth Forum have recommended that the rule of law and good governance are ensured in order to better protect and promote human rights and freedoms.

Kindly find document attached.

English / Malti

PRESS RELEASE 25.04.2018 


On Wednesday, 2nd May 2018, KNZ sent a letter to the Maltese Prime Minister, Leader of the Opposition and all six Members of the European Parliament, urging addressees to publicly endorse the ErasmusX10 campaign and mention it in their speeches to help KNZ convince European colleagues to take this initiative on board. This campaign seeks to advocate for a significant uplift of the programme’s budget, which would contribute to a number of aims, namely, ensuring equitable opportunities for all and a strong and sustainable Europe in the world by 2030.

We are satisfied to announce that Parliamentary Secretaries Aaron Farrugia and Clifton Grima (on behalf of the Government), Leader of the Opposition Adrian Delia and MEPs Roberta Metsola, David Casa, Francis Zammit Dimech, Miriam Dalli and Marlene Mizzi have replied and confirmed their commitment to work in favour of increasing Erasmus+ funding, marking a significant step forward in ensuring that the European project’s positive effect are felt by many more European citizens, especially on a national level in Malta. KNZ is determined to continue working tirelessly with its European partners to make sure that this campaign’s goals are further discussed on a European level through KNZ’s regular commitments abroad.

----


STQARIJA STAMPA 24.05.2018

Il-KNŻ jilqa reazzjonijiet favur il-kampanja ErasmusX10

Fl-Erbgħa, 2 ta’ Mejju 2018, il-KNŻ ikkuntattja lill-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni u s-sitt Membri tal-Parlament Ewropew Maltin, sabiex iħeġġiġhom jagħtu importanza u pubblikament japprovaw il-kampanja ErasmusX10 billi jsemmu dan is-suġġett fit-taħdidiet tagħhom biex jgħinu l-KNZ jikkonvinċi kollegi Ewropej ħalli jikkunsidraw din l-inizjattiva. Din il-kampanja tippromwovi żieda sostanzjali fil-baġit ta’ dan il-programm, li għandu jikkontribwixxi għal numru ta’ għanijiet, fosthom, li nassiguraw li kulħadd ikollu opportunitajiet indaqs f’Ewropa b’saħħitha u sostenibbli sal-2030.

Il-KNŻ jinsab sodisfatt li s-Segretarji Parlamentari Aaron Farrugia u Clifton Grima (f’isem il-Gvern), il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia u l-MEPs Roberta Metsola, David Casa, Francis Zammit Dimech, Miriam Dalli u Marlene Mizzi wieġbu u kkonfermaw l-impenn tagħhom fil-ħidma favur sabiex jiżdied il-baġit ta’ dan il-progamm, li għandu jwassal għal pass importanti ‘il quddiem sabiex nassiguraw li l-effetti pożittivi tal-proġett Ewropew jinħassu minn iżjed ċittadini Ewropej, speċjalment fuq livel nazzjonali f’Malta. Il-KNŻ huwa determinat sabiex ikompli jaħdem mal-imsieħba Ewropej biex jassigura li l-miri ta’ din il-kampanja jiġu diskussi fuq livell Ewropew permezz tal-impenji regolari tal-KNŻ barra minn xtutna.

---
Kindly find letter attached.

 

 

A few minutes ago, the Maltese Parliament has approved a constitutional amendment which lowers the voting age in General Elections and European Parliament Elections to the age of 16. KNZ expresses its satisfaction and thanks all stakeholders who worked hand in hand to make this a reality. This move is surely a step in the right direction and KNZ believes that Malta should now increase it focus on a number of other issues in relation to youths’ rights.

Primarily, KNZ emphasises the need for both formal and informal methods of education to increase knowledge-based civic education. These methods would increase vote 16’s effectiveness and recognition amongst the Maltese population in general. KNZ encourages the relevant authorities to take bold steps to make sure that tomorrow’s voters are empowered to take their decisions in a responsible manner.

In connection to this issue, KNZ also draws attention to a number of anomalies in Maltese law, namely the current sexual age of consent at the age of 18 and the current state of Maltese law, whereby youths are encouraged to become active citizens and involve themselves in voluntary organisation, whilst prohibiting voluntary organisations from registration if they allow the involvement of youths under the age of 18.

 

A few minutes ago, the Maltese Parliament voted in favour of the third reading of the Gender-Based Violence and Domestic Violence Bill, which includes an amendment to the legal age of sexual consent. KNZ has been on the forefront of the civil society movement in favour of this move, bringing Malta in line with the majority of EU Member States. In 2015, KNZ had issued a policy paper with a number of recommendations on this subject matter and we are satisfied that this amendment is finally taking place. KNZ encourages the Government to carry out a holistic sexual health educational campaign to empower youths with the necessary knowledge in this extremely important field and ensure the effective access to health services in this regard. This should also include an expert taskforce of educators in secondary schools, incorporating formal and non-formal education and committing to the investment in higher quality sexual health clinics, facilitating free-self testing and the improvement in the accessibility and the education use of contraceptives amongst youths. Additionally, the relevant authorities should also make sure that Gozo is equipped with a sexual health clinic, especially due to the absence of a Gozitan health clinic.

Dalgħodu giet varata l-edizzjoni ta' din is-sena li hi miftuħa għaż-żgħażagħ kollha li jgħixu f'Malta u Għawdex bejn l-etajiet ta' 13-il sena sa 35 sena. Iż-żgħażagħ huma maqsuma f'żewġ gruppi. Dawk ta' bejn t-13 u t-18-il sena jistgħu jagħżlu waħda minn dawn it-temi segwenti:

- il-Midja u l-Ġurnaliżmu f'Malta
- l-Istrateġija għall-Iżvilupp tal-Bini f'Malta
- Vot 16: Edukazzjoni Ċivika.

Dawk ta' 'l fuq minn 19-il sena jistgħu jagħżlu bejn dawn it-temi

- Is-Saħħa Mentali f'Malta
- Ir-Riforma tal-Ligi tal-Prostituzzjoni
- il-Legaliżazzjoni tal-Marijuana

Dawk kollha interessati huma mistiedna jidħlu fuq is-sit tal-Kunsill minn fejn jistgħu jimlew l-applikazzjoni biex b'hekk jieħdu sehem fl-edizzjoni ta' din is-sena.

La darba jingħalqu l-applikazzjonijiet, se jkun hemm diversi attivatijiet b'xejn biex iħejju l-parteċipanti għal din l-esperjenza unika fejn huma jkunu jistgħu jagħmlu abbozz relatat mat-tema magħżula minnhom li wara jiddibattuh il-Parlament.

Il-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ ilu jsir għal dawn l-aħħar snin u dejjem attratta diversi żgħażagħ. Il-Parlament joffri esperjenza unika għal dawk kollha li jixtiequ jaraw u jkunu parteċipi fi preparazzjoni ta' mozzjoni li iktar 'il quddiem wara li ssir is-seduta tiġi preżentata lill-President ta' Repubblika, il-Prim Ministru, u l-Kap tal-Oppożizzjoni.

Facebook Event

Follow Us Social networks